Kwaliteit en ethiek

Kwaliteitsborging en continïteit
McClay & Partners heeft zich ten doel gesteld aan de hoogste maatstaven door organisaties en individuele opdrachtgevers gesteld, te zullen voldoen. Om dit streven waar te maken zijn wij ons voortdurend bewust van de behoefte van onze cliënten, opdrachtgevers en de markt. We ontwikkelen en verbeteren van daaruit competenties, diensten en processen. Feedback is daarin essentieel en om deze reden sluiten wij elk traject af met een formele evaluatie. Bij langer lopende projecten evalueren we frequent tussentijds. Deze evaluaties worden periodiek omgezet in beoordelingen van onze coaches en in acties om te veranderen wat onvoldoende is of beter kan.

Continuïteit in de begeleiding bieden we door langdurig samen te werken met de bij ons aangesloten coaches, deze op te leiden volgens ons eigen wijze van werken en dossiervorming, en regelmatig intervisie te beleggen. Zo nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor trajecten en kunnen bijspringen bij tijdelijke afwezigheid of langdurige ziekte van een coach.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…