(On)bewust van invloed

“Persoonlijk leiderschap binnen de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, hoe doe je dat”?

McClay & Partners organiseert vijf inspiratie workshops van 2 dagdelen voor verschillende doelgroepen, waarbinnen we werken rondom het thema “persoonlijk leiderschap” in de context van de professionele samenwerking.

Het succes van organisatie opstellingen
Het succes van organisatie opstellingen. Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger.

De workshops zijn gebaseerd op een mix van methodes, theorieën en werkwijzen.

Systemisch-fenomenologisch werken we met de inzichten en ervaring vanuit constellaties (opstellingen); zo onderzoeken we de verborgen dynamiek van teams, en proberen we antwoorden en interventies te vinden die de samenwerking effectiever maken en de team loyaliteit vergroten. Ook aspecten van ons programma “Personal Impact” komen aan bod.  We werken pragmatisch en oplossingsgericht, geïnspireerd door het gedachtengoed van Patrick Lencioni en van vader en zoon Covey.

De workshops zijn geprogrammeerd vanuit steeds wisselende perspectieven en telkens voor een andere doelgroep.

Doel van de sessies is enerzijds inzicht te geven in de theorie, principes en wetmatigheden van systemisch werk en je zo te ‘verleiden’ meer vanuit deze invalshoek je eigen analyses en interventies te doen. Anderzijds willen we tijdens de workshops de mogelijkheid bieden met jouw actuele vragen en uitdagingen te werken.

De sessies starten steeds om 15.00 uur ’s middags en duren tot 22.00 uur. Tussendoor zorgen we voor een eenvoudige maaltijd.

Doelgroep:

Iedere sessie richt zich op een specifieke doelgroep:

 1. Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP)
  • Hoe verwerf je opdrachten via je netwerk? De wet van reciprociteit.
  • Een duurzame relatie opbouwen met de opdrachtgever die je uitdaagt tot gezamenlijk experimenteren en leren.
  • Wat heb je nodig om de klus succesvol te kunnen klaren?
 2. Leidinggevenden
  • Van welk team ben je lid en waar liggen je loyaliteiten?
  • De verhouding tussen taak en relatie.
  • Het ontwikkelen van een hecht en effectief team.
 3. Projectmanagers
  • Organiseren en structureren; hoe doe je dat?
  • Verhouding tussen taak en relatie.
  • Het creëren van een hecht team.
 4. Ondernemers, directeuren, leden RvB, CvB en RvC
  • De kaders waarbinnen we werken. Vrijheid, uitdagen en grenzen stellen.
  • Vuile handen en het dilemma van ondernemen, besturen en controleren.
  • Waar verbind je je mee: de organisatie, de maatschappij en je gezin? Ethiek, maatschappelijke relevantie en duurzaamheid.
 5. Leidinggeven aan vrijwilligerswerk.
  • Het onderling contract en de verborgen spelregels.
  • Samenwerking en conflict.
  • Spanningsveld tussen persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit.
  • De spanning tussen beroepskrachten en vrijwilligers.
Groepsgrootte:

In alle sessies is plaats voor 8-12 deelnemers, behalve in de sessie voor vrijwilligers; deze heeft een maximum van 24 deelnemers.

In iedere sessie behandelen we het thema teamontwikkeling aan de hand van een verhaal. Ook vertellen theoretische achtergronden rond teams en teamontwikkeling

Data:
 1. woensdagmiddag en -avond 30 maart
  • voor ZZP -ers
 2. dinsdagmiddag en -avond 17 mei
  • voor projectmanagers
 3. dinsdagmiddag en -avond 21 juni
  • voor managers en leidinggevenden
 4. donderdagmiddag en -avond 22 september
  • voor ondernemers, directeuren, leden RvB, CvB en RvC
 5. dinsdag 15 novembermiddag en -avond
  • voor bestuursleden vrijwilligerswerk, etc.
De locatie:

Conferentiecentrum de Hoornboeg tussen Hollandsche Rading en Hilversum of in de directe omgeving.

Trainers:

Leo van der Wal doet deze inspiratieworkshops samen met Rianne Matze en Rein van der Leeuw.

Kosten per sessie:
 • Sessie 1                                                                      350 euro
 • Sessie 2                                                                      350 euro
 • Sessie 3                                                                      350 euro
 • Sessie 4                                                                      550 euro
 • Sessie 5                                                                      175 euro (*

(* Sessie 5 kost 45 euro als factuur wordt betaald door een vrijwilligers organisatie.

Alle prijzen zijn inclusief een eenvoudige maaltijd en exclusief de wettelijke BTW.

Aanmelden:

Je kunt je aanmelden via info@mcclay.nl

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…