Team Spirit

“Hoe zorg je ervoor dat samenwerken leuk blijf” siert de kaft van het boekje “De 5 frustraties van teamwork” van Patrick Lencioni.

In dit boekje maakt Lencioni het verband duidelijk tussen (beoogd) resultaat en vertrouwen. Een verband in 5 facetten die verwijzen naar de frustraties uit de titel.

Hoe je ervoor zorgt dat het samenwerken leuk blijft.
Vertrekpunt is met plezier samenwerken… en er is meer te doen!

Deze facetten: “Vertrouwen, Confronteren (en Conflicten), Commitment, Verantwoordelijkheid en Resultaat” zijn ook uitgangspunt in de workshop ‘Team Spirit’, van McClay.

De workshop ‘Team Spirit’ werkt aan deze aspecten op de niveaus van gedrag, kennis/vaardigheden, waarden, overtuigingen en identiteit…

We werken aan teamgeest en -cultuur, zodat de samenwerking goed voelt en zo een basis vormt voor synergie, wat een voorwaarde is exponentiële groei van het resultaat en plezier in het werk.

De doelgroep voor deze workshop zijn bestaande en startende directie- en managementteams.

Vertrekpunt:

 • Dat er een ongewone prestatie gevraagd wordt van het team en samenwerking een sleutelfactor is.
 • Een bestaand team dat goed functioneert wordt uitgebreid met een nieuw teamlid waarbij vernieuwende werkwijzen en ideeën een kans moeten krijgen.
 • Een lid van een team afscheid neemt en vervangen wordt door iemand van een ander kaliber of met andere totaal andere denk- en/of handelwijze.
 • Ruzie of ongemak tussen teamleden waarbij in een afgebakende periode uitgezocht moet worden of je samen verder gaat. En zo ja: hoe dan?
 • Teams die erg op routine varen en binnen hun comfortzone blijven en een inspirerende impuls kunnen gebruiken.

De aanpak is simpel:

 1. Contract maken en in gesprek komen.
 2. Luisteren naar elkaar en zoeken naar de verbinding op het niveau van ambitie, belangen en identiteit (wie je bent als mens).
 3. Onderzoeken van de verschillen en de geschillen die we bij elkaar ervaren en hoe deze om te buigen en te gebruiken als kwaliteit voor het behalen van het teamresultaat.
 4. Stilstaan bij de intentie achter conflicten en confrontaties die voortkomen uit verschil van inzicht. Zoeken naar vormen waarbij discussies en strijd plaats maken voor onderzoek en vergelijk.
 5. Besluitvorming en dit om te zetten in gemeenschappelijk gedragen beleid.
 6. Leren en integreren door te oefenen met de gemaakte afspraken over vorm en spelregels binnen een ongewoon en 100% gezamenlijk project.
 7. Evalueren door als groep te reflecteren op wat werkt, wat nog niet werkt en wat we anders moeten doen, vanuit het proces, de mens en het team.

Anders dan Patrick Lencioni, hanteren wij van McClay & Partners andere tools om het team binnen de workshops te begeleiden. Het is onze overtuiging dat we meer werken op identiteitsniveau (“wie wil ik zijn als mens”). En vullen we zijn werkwijze aan door, naast ratio en analyse, ook te werken met intuïtie, emotie en driften. Naast training op het process, ook te werken aan het onderling vertrouwen vanuit een meer psychologische aanpak.

Naast groepsgesprekken en het systemisch werken in ‘constellaties’ gebruiken we het gedachtegoed van onder andere:

 • Daniel Ofman – Kernkwaliteiten
 • Edward de Bono – Six Hats
 • Carl Gustav Jung – o.a. persoonlijkheidsstructuren
 • Thomas en Kilmann – Conflictstijlen

Duur:

De duur is sterk afhankelijk van de situatie: van een 1-daagse workshop ter inspiratie, tot trajecten over een langere periode, zoals bijvoorbeeld bij ruzie en/of ongemak.

Meer weten? Bel gerust voor een verkennend gesprek of mail je vraag via info@mcclay.nl.

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…