begeleiding

Ik ben Leo van der Wal en ik werk met mensen aan gezonde en voedende relaties.

De begeleiding door mij is gericht op het verbeteren van de relatie. Het vertrekpunt is de relatie met jezelf, want wie geen liefdevolle en respectvolle relatie heeft met zichzelf kan zich ook niet op een gezonde manier verhouden tot de ander.

De aanleiding voor de meeste cliënten om zich door mij te laten begeleiden is de relatie tot een ander, individueel of als lid van een groep. Het gaat dan vaak om het werken met emoties, gedachten en beperkende overtuigingen. Het je niet veilig voelen, soms onzichtbaar willen zijn of onredelijk boos kunnen worden. Te snel pleasen of juist de ander overschreeuwen als het tot een conflict dreigt te komen.

Dit gebeurd als we één op één communiceren en als we deel uit maken van een groep. In de groep is het een heftiger ervaring om dat groepsdynamieken, als partijdigheid, pesten, sociale druk en groepsdenken, een rol kunnen spelen.

In werk gerelateerde contexten is de relatie tot je taken, vooral de verantwoordelijkheid die je draagt, van groot belang. Deze verantwoordelijkheden vereisen vaak samenwerking met collega’s om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken.

Maar vooral ook in het ingewikkelde spel van een liefdesrelatie, of deze nu bestaat uit de verbondenheid van twee individuen of het gezamenlijke leven in een gezin, ervaren we een van de meest uitdagende vormen van verbondenheid, de uitdaging is vaak de  juiste balans te vinden tussen verbinding en het behoud van onze eigen autonomie.

In al deze verschillende dynamieken binnen diverse relaties ligt de essentie in het ontrafelen van onbewuste factoren en het identificeren van noodzakelijke veranderingen, die cruciaal zijn voor succesvolle samenwerking en/of een vervullend, gelukkig samenleven. Het inzicht in hoe deze verbindingen onderling samenvallen, vormt de sleutel tot begrip. Hieruit komt duidelijk naar voren dat veranderingen noodzakelijk zijn om het leven op een gezonde en bevredigende manier vorm te geven. Het proces van bewustwording en aanpassing is van fundamenteel belang voor het creëren van duurzame en bevredigende relaties, ongeacht hun aard.

Als professioneel begeleider werk ik met mensen op een diepgaand niveau, waarbij er aandacht is voor aan alle aspecten van het leven. Mijn benadering is holistisch en gericht op het bevorderen van de persoonlijke groei en ontwikkeling van mijn cliënten.

In mijn werk als professioneel begeleider richt ik me op het verlichten van symptomen, het begrijpen van de onderliggende oorzaken en het aanpakken van de kernproblemen. Ik geloof dat ware heling en genezing plaatsvindt wanneer we ons bewust worden van de diepere lagen van onszelf en verbinding maken met ons innerlijk weten wat goed is voor onszelf. Om van hieruit de gezonde grenzen te stellen voor onszelf en deze te respecteren.

Mijn sessies zijn eclectisch en gebaseerd op een combinatie van verschillende therapieën en technieken, waaronder gesprekstherapie, familieopstellingen, IoPT, mindfulness, stemwerk, lichaamsgericht werk. visualisaties en ademhalingsoefeningen. Door deze diverse aanpak kan ik flexibel inspelen op de behoeften en doelen van mijn cliënten.

Een belangrijk aspect in mijn werk is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin mijn cliënten zich vrij voelen om hun emoties te uiten en hun ervaringen te delen. Ik luister actief naar hen zonder oordeel en moedig hen aan om zelfreflectie toe te passen.

De focus ligt niet alleen op het heden, maar ook op het verkennen van iemands levensgeschiedenis en vroegere ervaringen die mogelijk invloed hebben op hun huidige situatie. Dit helpt bij het bewust worden van patronen of overtuigingen die belemmerend kunnen zijn voor persoonlijke groei.

Als professioneel begeleider en therapeut werk ik samen met mijn cliënten om inzicht te krijgen in hun gedachten, gevoelens en gedragingen. Samen verkennen we manieren om belemmerende patronen te doorbreken en nieuwe, gezondere gewoontes aan te nemen. Dit kan variëren van het ontwikkelen van zelfcompassie en veerkracht tot het leren omgaan met triggers en stressvolle situaties.

Ik geloof sterk in de kracht van zelfreflectie en bewustwording als middel tot persoonlijke groei. Samen met mijn cliënten exploreer ik verschillende aspecten van hun identiteit, waaronder hun waarden, overtuigingen en verlangens. Door dit diepgaande proces kunnen ze een beter begrip krijgen van zichzelf en hun levenspad.

Mijn werk als professioneel begeleider is gericht op het helpen van mensen bij het vinden van innerlijke rust, balans en zingeving. Ik ondersteun hen bij het ontdekken van hun eigen krachtbronnen en het ontwikkelen van vaardigheden om moeilijkheden effectief aan te pakken.

Het is een voorrecht om deel uit te maken van iemands persoonlijke reis naar heling en groei. Ik ben er om mijn cliënten te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren terwijl ze zelf werken aan het bereiken van hun persoonlijke doelen.

Kortom, mijn werk als begeleider is gericht op persoonlijke groei door bewustwording, een gevoel van welzijn en geluk, door innerlijke vrijheid en het leveren van een bijdrage aan het leven van anderen.

Door middel van een holistische benadering help ik mijn cliënten bij het verkennen en transformeren van verschillende aspecten van en in zichzelf.

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…