Into nature

De naam ‘Into Nature’ is een woord met meerdere betekenissen. Het Engelse woord “Nature” betekent onder andere: Natuur, Aard en Karakter.

Het “Into Nature” programma is een zwerftocht door de natuur met als doel: jezelf beter te leren kennen door te experimenteren, te reflecteren en vandaaruit te leren. Reflecteren in contact met de ander(en) helpt een beeld te construeren dat anders verscholen blijft binnen onze blinde vlek.

Stilstaan na een dagmars op een ruige stuifvlakte om de ervaringen te delen…

Deze meerdaagse tocht te voet door prachtige natuurgebieden daagt uit het eigen karakter, de eigenaardigheden en het interne wereldbeeld te onderzoeken. Dit doen we overdag middels ervaring, overdenking en dialoog. In de avonden wordt gezamenlijk een tentenkamp opgebouwd, gekookt, gegeten en vrijelijk van gedachten gewisseld.

‘s ochtends de zon zien opkomen…

Het programma is zo samengesteld dat het steeds, middels een indringende ervaring, aanzet tot zelfonderzoek door reflectie en dialoog, waarna de deelnemers worden uitgedaagd de zo verkregen inzichten zelf te vertalen naar persoonlijke opdrachten. Deze opdrachten lopen nog lang door nadat de deelnemers alweer op het eigen nest zijn weergekeerd. De feedback die ze tijdens de uitvoering van de opdrachten krijgen en ervaren, over de gevolgen en het effect van het nieuw ingezette gedrag, geeft hen de mogelijkheid de waarde en bruikbaarheid van de nieuwe inzichten en het alternatieve gedrag te bepalen.

Ook het op een andere wijze zien en beleven van situaties helpt bij het ontwikkelen van een eigen stijl van leven en het inrichten van een passend en constructief wereldbeeld.

“Into Nature” is bij enkele opdrachtgevers vast onderdeel in het opleidingscurriculum, dat wij graag samen met en namens hen, voor o.a. nieuwe medewerkers en management trainees verzorgen.

Bijvoorbeeld: als ‘n eerste activiteit binnen het interne opleidingstraject van één van onze opdrachtgevers leidt “Into Nature” snel tot een hecht groepsgevoel. Het zorgt voor onderling vertrouwen vanuit gelijkwaardigheid en openheid die de basis zijn voor het gezamenlijk experimenteren, reflecteren en leren.

Het programma kan bestaan uit een driedaags programma voor 8 tot 12 deelnemers op de Veluwe, maar kan ook een langere periode beslaan en elders in de wereld plaatsvinden, al naar gelang de situatie, de wensen en het budget van de opdrachtgever.

“Into Nature” is, net als onze andere team- en groepsprogramma’s, geschikt voor Nederlandstalige als internationale opdrachtgevers. Naast het Nederlands is ook het Engels als voertaal mogelijk.

Waarom als organisatie kiezen voor “Into Nature”? Omdat, in onze snel veranderende wereld, bestaande kennis en kunnen steeds minder de ruggengraat van uw organisatie vormen. Het zijn flexibiliteit en leervermogen en levenshouding die belangrijker worden. De grondhouding te willen leren en veranderen in combinatie met de mogelijkheden effectief samen te werken zouden een vast aspect moeten zijn bij het werven en opleiden van medewerkers om hun impact op het succes van de gehele organisatie te vergroten en zo voorbereid te zijn op een gemeenschappelijke toekomst.

Waarom als deelnemer kiezen voor “Into Nature”? Omdat een versnelling aan het begin van je persoonlijke ontwikkeling meer impact heeft op je carrièreverloop dan een versnelling later. Waarbij “Into Nature” je een boost geeft als het gaat over bewustzijn, begripsvorming, keuzes aangaande persoonlijke houding en overtuigingen… Iets waarvan je elke dag de vruchten plukt en proeft in elke context. Of het nu werk is, of privé.

De tijd heeft geleerd dat de deelnemers het programma als een belangrijke schakel in hun persoonlijke ontwikkeling  ervaren. Menig deelnemer benoemt het programma als een cruciale bijdrage aan de versnelde vorming van hun leiderschap, het bereiken van een dieper niveau van volwassenheid en een aanzet tot het bewust ontwikkelen van een levenshouding…

Wilt u meer weten van dit (in company) programma, dan wil ik graag met u afspreken op de Veluwe, naar u luisteren wat uw situatie is en u dan alle mogelijke ins en outs vertellen. Dit terwijl we een stuk van de mogelijke route lopen en een van de eerder gebruikte kampeer plaatsen bezoeken. U hoeft maar te bellen of een e-mail te sturen en we maken een afspraak.

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching in zakelijk omgeving over samenwerken en leiding geven