Meer over familieopstellingen.

Familieopstellingen: “Ontdek de kracht van verbinding.”

Voor veel mensen is het leven een complexe puzzel met vele lagen en verborgen patronen. We worden gevormd door onze familiesystemen, waarin generaties lang overtuigingen, emoties en trauma’s worden doorgegeven. Soms kunnen deze onbewuste invloeden ons belemmeren in ons persoonlijke leven, relaties, carrière en gezondheid.

Waar nodig wordt uitleg gegeven.
We werken in een kring, daarbinnen vormt zich het veld.
De vraaginbrenger stelt de representanten op.
De representanten vertellen en laten zien wat er speelt.

Gelukkig is er een krachtige methode die kan helpen bij het ontrafelen van deze complexiteit en het bevorderen van innerlijke groei:  opstellingenwerk.

Ik werk met, en integreer, zowel de traditionele familieopstellingen methode van Bert Hellinger als de IoPT-methode van Franz Ruppert in mijn werk, en soms maak ik gebruik van een combinatie van beide.

In deze workshop nemen we je mee op een stukje van jouw reis, en helpen je bewust te worden hoe jouw systeem van herkomst bepalend is voor hoe je elke dag ervaart en beleeft.

Het begint allemaal met de verwelkoming van de deelnemers.

Mensen uit verschillende achtergronden verzamelen zich in een veilige en plezierige omgeving, klaar om hun persoonlijke vraagstukken te onderzoeken.

De sfeer is respectvol en ondersteunend, omdat iedereen begrijpt dat we allemaal onze eigen worstelingen hebben.

Na een korte introductie aan elkaar door het noemen van onze naam en het uitspreken van onze verwachting voor de workshop, introduceer ik in mijn rol als begeleider het concept van systemisch werk en leg uit hoe familieopstellingen werken.

Het gaat in de methode van Bert Hellinger om het visualiseren en ruimtelijk opstellen van je familiesysteem door middel van representanten – mensen die als ‘stand-ins’ fungeren voor leden van jouw familie of andere relevante elementen in jouw systeem. Door middel van deze opstelling krijg je inzicht in de dynamiek binnen jouw systeem.

In de opstellingen gebaseerd op de werkwijze van Frans Ruppert verwoordt je in een zin een vraag of een verlangen. Uit deze vraag of verlangen worden dan enkele woorden opgesteld. Deze opstelling vertelt over je innerlijke gedachtes, gevoelens en emoties en de daar tussen liggende dilemma’s.

Na deze introductie wordt er gelegenheid geboden aan deelnemers om hun persoonlijke vraagstukken in te brengen. Dit kan gaan over relaties, gezondheid, werk of andere levensgebieden waarin ze vastlopen. Ik help de deelnemers bij het formuleren van een heldere vraag en nodigt hen uit om representanten te kiezen voor belangrijke personen of elementen in hun systeem.

Zodra de opstelling is opgebouwd, begint er een magische proces. De representanten voelen intuïtief aan wat er speelt en nemen posities in die de dynamiek binnen het systeem weergeven. Ze worden als het ware ‘ingesteld’ door onzichtbare krachten die werkzaam zijn in het veld.

Anders als bij de gebruikelijke manier van opstellen waarin de begeleider vragen stelt en interventies doet, werk ik samen met de vragensteller zodat er vragen gesteld worden die het autonome zoekproces van de vragensteller bevorderen. Vragen die de ervaring en gevoelens van de representanten blootleggen. Daarbij observeert ik nauwlettend de opstelling en de vragensteller, en spiegel ik wat ik waarneem. Op deze wijze ontstaat er bewustwording over de verborgen patronen en verstrikkingen binnen het systeem. Vaak wordt duidelijk dat gebeurtenissen uit eerdere generaties nog steeds invloed hebben op het heden. Maar ook blijkt hoe, vanuit de ervaringen in je kindertijd, eigen patronen en projecties ontwikkeld hebt die jouw overlevingsstrategieën triggeren.

Terwijl dit alles plaatsvindt, ervaart de vraagsteller een mix van emoties: verbazing, herkenning, ontroering, soms zelfs weerstand. Het is een intense ervaring om zo direct in contact te komen met jouw eigen systeemdynamiek. Maar juist deze confrontatie biedt ook kansen tot heling en groei.
Na verloop van tijd kunnen er verschuivingen optreden binnen de opstelling. Representanten voelen zich anders of nemen spontaan andere posities in. Dit is vaak een teken dat de verstikkingen zich ontrafelen en dat er heling plaatsvindt binnen het systeem. Het proces word door mij met zorg en respect begeleid, en ik zorg ervoor dat de vraagsteller op een veilige wijze de nodige ondersteuning krijgt.

Aan het einde van de opstelling nemen we de tijd om de ervaringen te delen en inzichten te integreren. Deelnemers worden aangemoedigd om hun ervaringen te benoemen en te reflecteren op wat ze hebben geleerd. Vaak zijn er momenten van diepe ontroering, waarin mensen zich bewust worden van oude pijn die ze kunnen loslaten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat systemisch werk geen pasklare oplossingen biedt. Het gaat niet om directe probleemoplossing, maar om het vergroten van bewustwording en het herstellen van verstoorde systemische dynamieken. Het is een proces dat tijd kost en waarbij iedere stap in het systeem effect heeft op alle andere stappen.

Na een dag vol intensiteit en emotionele doorbraken verlaten de deelnemers vaak met een gevoel van opluchting en hernieuwde energie de bijeenkomst. Ze hebben nieuwe perspectieven gekregen, oude patronen doorbroken en zijn klaar om hun leven met meer vrijheid en authenticiteit vorm te geven.

Familieopstellingen en IoPT zijn krachtige instrumenten voor persoonlijke groei en heling. Ze helpen ons begrijpen hoe onze familiesystemen ons leven beïnvloeden en bieden kansen tot transformatie. Of je nu worstelt met relatieproblemen, trauma’s uit het verleden of een gebrek aan richting in je leven, systemisch werk kan je ondersteunen bij het vinden van antwoorden en het creëren van positieve verandering.

Als jij klaar bent om de diepte in te duiken en jezelf open te stellen voor nieuwe inzichten, overweeg dan om deel te nemen aan een workshop over systemisch werk en familieopstellingen. Het kan een levens veranderende ervaring zijn die je zal helpen om op een dieper niveau verbinding te maken met jezelf en anderen.

Dus waar wacht je nog op? Stap uit je comfortzone en ontdek de kracht van systemisch werk en familieopstellingen. Een dag vol ontdekking en heling wacht op jou!

Schrijf je nu in voor de eerst volgende workshop of stuur een email naar leo.van.der.wal@mcclay.nl en ik hou je op de hoogte.

Ps. Als je nog niet bekend bent met familieopstellingen, raad ik je aan om eerst deel te nemen als representant/resonant. Dit geeft je de kans om te ervaren hoe het proces werkt en om vertrouwd te raken met deze waardevolle benadering.

 

Feedback van een representant:

“Ik ben sinds 2001 representant en heb inmiddels door dat iedere opsteller uniek is in zijn of haar werkwijze. Zo ook Leo, die ik gisteren aan het werk zag in een mooie locatie in de binnenstad van Utrecht’.

De hele feedback lezen.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…