Als compagnons samenwerken in gelijkwaardigheid

Als compagnons samenwerken in gelijkwaardigheid

Als er één de baas is maakt dat samenwerken tot werken voor… Veel organisaties danken hun bestaansrecht aan de samenwerking van twee of meer oprichters die een 100% gelijke machtsverhouding hebben. Ze doen niet hetzelfde maar zijn wel gelijkelijk verantwoordelijk voor initiatieven en resultaat. In eerste instantie gaat het prima en net als in huwelijkse relaties kan het ongemerkt veranderen waardoor de eens zo synergetische start ontaart in een (machts)strijd. Wordt dit te laat onderkend, dan is er enkel nog werk te doen door een mediator of jurist.Wij werken vanaf onze start in 2003 voor een aantal bedrijven waar echte gelijkwaardigheid uitgangspunt is en begeleiden de partners als het op dit vlak spannend wordt. Ook hebben we individueel gesprekken om het bewust zijn, op de gelijkwaardigheid en de daarin te nemen verantwoordelijkheid, wakker te houden.

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…