Workshop conflicten

 “Een gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is.”

Ouote: Nelson Mandela

Regelmatig organiseren we een middagworkshop in de serie ‘vanuit vertrouwen werken aan resultaat’.

In januari 2019 is er de workshop met als titel en thema:

‘Werken aan conflicten vanuit onderling vertrouwen en innerlijke kracht’

Ben je van oorsprong geneigd tot het aangaan van de confrontatie of bewaar je eerder de lieve vrede? Wat zijn de consequenties van jouw strategie? En wat is voor jou daarbij doorslaggevend: je principes, of kies je voor een pragmatische aanpak? Hoe kun je jouw effectiviteit vergroten in het omgaan met conflicten?

Iedereen heeft in zijn leven te maken met verschillen van mening en inzicht. Dikwijls laten we deze veel te lang voortduren tot ze bijna onbeheersbaar zijn. Wij denken dat je grote en kleine conflicten sneller en effectiever kunt oplossen door ze samen aan te pakken. En dat veel conflicten dan vaak een excellente basis blijken voor een verdiepende en creatieve gedachtewisseling, die toegevoegde waarde heeft voor de analyse, besluitvorming en onderling commitment.

We werken met elkaar aan dit thema door middel van korte inleidingen maar vooral door ervaringsgerichte oefeningen en opstellingen (constellaties).

Zaken die deze middag aan de orde komen:

  • Wat is de samenhang tussen vertrouwen, confrontaties en team-performance
  • Welke persoonlijke/zakelijke meningsverschillen vragen jouw aandacht
  • Welke ‘winst’ is er voor jou te behalen in het omgaan met conflicten
  • En het dilemma van principiële kwesties of pragmatisch aan- en doorpakken

Zo kun je ervaren hoe je samen kunt werken aan het verder ontwikkelen van je persoonlijke identiteit in complexe situaties. Je krijgt meer zelfinzicht waardoor je effectiever kunt werken aan wederzijds vertrouwen door het aangaan en oplossen van conflicten.

Voor wie: Iedereen, zijn/haar invloed wil vergroten en wil werken aan bestaande conflicten of hierover meer inzicht wil krijgen.

Het globale programma ziet er als volgt uit.

  • Om 13.30 ontvangst met koffie en thee
  • Welkom en korte kennismaking
  • Ons theoretisch kader
  • Oefening rond het thema
  • Opstellingen op basis van vragen en zelf ingebrachte thema’s
  • Rond 17.00 uur afsluiting met een drankje en gelegenheid tot napraten

Donderdag 17 januari aanstaande is de volgende sessie gepland, meld je aan voor deze middag via info@mcclay.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. De kosten bedragen € 95 excl. BTW die vooraf gefactureerd wordt.

Als je behoefte hebt aan nadere informatie of je wilt aanmelden, kun je ons mailen info@mcclay.nl of bellen onder nr +31(0)614178877

We ontmoeten je graag op de eerstvolgende keer.

Rianne Matze en Leo van der Wal.

“Er is geen twijfel over mogelijk dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan conflict, maar er zijn weinig zaken zo interessant.”

Quote: Robert Lynd

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…