Aanpak van McClay

Ons specialisme is het werken aan persoonlijke groei die bijdraagt aan gezamenlijk succes. We geloven dat persoonlijk geluk en zakelijk succes niet hetzelfde zijn maar dat ze prima samen kunnen gaan.

De drie sleutels in ons idee die het uitgangspunt vormen zijn:

  1. Ken je zelf en onderken wat jij nodig hebt, wees proactief en bepaal je richting en grenzen.
  2. Denk in wederzijdse afhankelijkheid en voordeel, en neem initiatief en verantwoordelijkheid in de samenwerking met anderen.
  3. Begrijp en leef wat er – in het grote verband – nodig is en wees principieel ten aanzien van je intentie om de wereld (al is het maar een beetje en dicht bij huis) beter over te dragen aan de ons volgende generaties.

In de coaching en begeleiding is de kern van ons werk; het zoeken naar harmonie tussen ‘assertiviteit’ en ‘coöperatie’ vanuit een, in alle contexten, oprechte en volwassen levenshouding.  Anders verwoord: “autonomie door verbinding en gewetensvol handelen…”

De rode draad is: de wisselwerking tussen ‘bewust’ gekozen doelstellingen en strategie, en de ‘(on)bewuste’ invloed van principes, overtuigingen en loyaliteiten op het uitvoeren van de  benodigde taak en het behalen van de gestelde doelen. En dat we in verschillende contexten en rollen anders handelen, denken en onszelf motiveren waardoor werken op identiteitsniveau essentieel is voor duurzame ontwikkeling.

We werken aan leiderschapsvraagstukken. Bestuurlijk-,  ondernemend-, visionair- en persoonlijk leiderschap. Het werk bestaat uit advisering van opdrachtgevers, coaching van individuele cliënten en uit het werken met teams.

De nadruk van ons werk ligt op het bereiken van synergie en een ondernemende en proactieve houding door individueel commitment aan de (groeps)doelstelling, een helder taakbesef en (onderling) vertrouwen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…