Introductie

Introductie Workshop
Systemisch werk in Organisaties

Introductie organisatieopstellingenavondenMij wordt vaak gevraagd wat mijn persoonlijke drijfveer is om organisatieopstellingen te organiseren. Spontaan geef ik dan vaak wel een paar suggesties maar eerlijk gezegd raken deze vaak maar een klein aspect dat mij motiveert. Daarom bij deze een wat completere toelichting en motivatie.De primaire reden om organisatieopstellingen te organiseren is dat ik vaak geraakt word door hoe benauwd en benauwend mensen in organisaties, en ook organisaties onderling (samen-)werken. De oorzaak ligt, in mijn beleving, in het feit dat de drie systemische wetten niet voldoende op orde zijn:

 

 1. De plek staat ter discussie (vertrouwen en gelijkwaardigheid)
 2. De organisatie is onvoldoende geordend (struktuur en openheid)
 3. Halen en brengen zijn in disbalans (eerlijkheid en redelijkheid)
Het succes van organisatie opstellingen
Het succes van organisatie opstellingen, door Gunthard Weber.

Het is mijn persoonlijke missie te werken aan de bewustwording hiervan, zodat we aan de oplossing kunnen werken. Ik ben ervan overtuigd dat als ondernemingen systemisch-, emotioneel en rationeel kloppen er opgelucht adem gehaald wordt. In de ruimte die zo ontstaat herkennen medewerkers hun plek, nemen hun verantwoordelijkheid en gaan aan het werk. Zo werken, maakt dat we op een gezonde manier naar huis gaan en dit geeft de samenleving een positieve impuls. Vertrouwen en ‘vertrouwbaarheid’ zijn daarbij de sleutelwoorden tot continuïteit en samen renderend werken.

Ik beoog met de avonden het inzicht over hoe dat systemisch werkt te vergroten en waar mogelijk instrumenten/interventies te bieden hoe organisaties en haar deelnemers te helpen in te ordenen.

In het kader van de beoogde doelstellingen hanteer ik de volgende structuur:

1. We komen snel ‘ter tafel’ en stellen actief op. Ik verwacht dan ook van de deelnemers dat ze er op tijd zijn en als ze verlaat komen, dat ze dit even telefonisch voor 19.00 uur meedelen op 0614178877. Ik kan er dan voor zorgen dat de deur wordt open gedaan. We beginnen om 19.00 uur met een verhaal, gedicht of een meditatie oefening om een rustige en verdiepte sfeer te laten ontstaan.

2. Daarna gaan we een gemeenschappelijke oefening uitwerken die je in de dagelijkse praktijk ook bij anderen kunt gebruiken. Ik leg de oefening uit, demonstreer het een keer met een cliënt en representanten in een opstelling. Daarna gaan we in kleine groepjes zelf aan de gang. Het laat zich vergelijken met de oefening “waar staat jouw leiderschap” die je wellicht kent van een introductieworkshop.

Ik ga er vanuit dat dit blok – zelfwerkzaamheid – ongeveer een uur in beslag neemt en dat in dat uur iedereen die dat wil de kans krijgt zelf een keer de rol van cliënt, representant en begeleider in deze oefening te ervaren.

Thema voor de oefening van de bijeenkomst waren in het verleden waren o.a.:

 • Meest dienstbare plek
 • Lidmaatschap & Leiderschap
 • Conflicten op de werkvloer
 • Waar sta je voor

3. Na dit blok volgt een korte pauze. Daarna gaan we aan de gang met de vragen en thema’s die ingebracht worden. Als je een persoonlijke vraag en/of thema wilt inbrengen mag je dat spontaan aangeven op de avond zelf. Ik inventariseer dit kort na de pauze. Als je een complexe vraag hebt of niet goed weet of het een geschikte vraag is om in te brengen mag je me een korte email sturen met je vraag en een mogelijke toelichting. Ik laat je dan weten of het past en bereid me aan de hand van de informatie voor.

De agenda ziet er dan ook als volgt uit:

 • Vanaf 18.00 uur ontvangst
 • 19.00 uur – 19.15 uur welkom en start van de avond
 • 19.15 uur – 19.30 uur uitleg oefening en voorbeeld opstelling
 • 19.30 uur – 20.30 uur zelf aan de gang
 • 20.30 uur – 20.40 uur pauze
 • 20.40 uur – 22.00 uur opstellingen
 • 22.00 uur afsluiting

Ik ga er vanuit dat je gegeten hebt voordat je komt. Er is thee, koffie en water en ook na afloop is er voor wie dat op prijs stelt de gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten.

Gelet op het voorbereiden van de oefening (groepsgrootte) wil ik je vragen me te laten weten als je aanwezig bent, registreer je aanwezigheid via de link op datumprikker die in de uitnodiging is gepubliceerd. Wil je zelf een actuele situatie en/of vraag inbrengen stuur me dan een email met een korte beschrijving hierover, dan bereid ik het voor en de mogelijkheid om zelfs spontaan op de avond een thema inbrengen blijft vanzelfsprekend ook openstaan.

Ik heb vragen gekregen of het mogelijk is om een gast mee te nemen. Het antwoord is: dat ik het zeer op prijs stel als je iemand als gast meeneemt. Laat het wel even weten en als men nog helemaal niets van systemisch werk en opstellingen weet. Laat je gast mij dan bellen, ik vertel er telefonisch wat over zodat men voorbereid aanschuift. Blijft onverlet dat ik nieuwe deelnemers bijzonder welkom heet.

Rest me je te laten weten dat ik het waardeer als je erbij bent, want ik ben ervan overtuigd dat we er samen een mooie en vooral leerzame avond van gaan maken. Zie je binnenkort, ik sta te popelen samen aan het werk te gaan…

Wil je op de hoogte worden gehouden van de opstellingenavonden en systemischwerk workshops, zodat je steeds weer kunt besluiten mee te doen of niet, meld je aan voor up dates via de nieuwsbrief… en we informeren je tijdig over de data en het programma.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching naar succes creëren en geluk beleven…