Leo van der Wal

In 1957 ben ik te Leeuwarden geboren en ik ben er trots op een Fries te zijn. Ik ben getrouwd met Janette en wij hebben twee zoons. Ik ben een mensgerichte vrijdenker met een pragmatische inslag die werkt in geheel Nederland en woont op een steenworp afstand van het centraal gelegen Utrecht.

Ik kom uit een ondernemersgezin en heb de eerste jaren van mijn professionele leven ‘hands-on’ gewerkt als verkoper, marketing-manager, adviseur en ondernemer. Verdiepte mij in operationele- en strategische marketing, business development, bedrijfskunde en personeel & organisatie.

Mijn interesse is breed en toch springt één gebied er uit: de belangstelling voor mensen. Mensen binnen het gezin, het werk en de maatschappij, hoe voorkomen we mislukkingen en stimuleren we samen succes. Om dit gebied te verkennen werk ik waar mogelijk samen aan organisatie- en persoonlijke ontwikkeling.

Sinds 2003 combineer ik mijn bedrijfskundige ervaring met de nieuwe richting die ik ingeslagen ben, die van professionele begeleiding en coaching.

De kern van mijn werk is professionele begeleiding en coaching, aangevuld met advisering op het gebied van de operationalisering van strategie en cultuur.

Samen met teams en individuele cliënten werk ik aan ervaring, inzicht en taak. Al pratend over ervaringen en er soms in stappend krijgen we zicht op wat maakt dat we doen wat we doen, ontdekken we de onderliggende patronen en achterliggende drijfveren. De zo ontstane inzichten maken het mogelijk idee te krijgen van de mogelijke veranderingen, alternatieven die beter werken. Ervaring op doen met deze alternatieven is een keuze. En er in vrijheid, vanuit motivatie, voor kiezen om de nieuwe ziens- en werkwijzen of strategieën te toetsen op hun bruikbaarheid, dat is de taak van de cliënt die verandering brengt.

In de individuele coaching werken we – de cliënt en ik – op de niveaus van gedrag, vaardigheden, waarden, overtuigingen, attitude en op het niveau van onze identiteit. We werken daar waar we logica, gevoel en ziel elkaar raken, waardoor ze een stuk van hun geheimen en verlangens prijsgeven.

In de teambegeleiding werken we – het team en ik – vanuit de overtuiging dat onderling vertrouwen en gezamenlijk resultaat een directe relatie hebben, en dat gezamenlijk experimenteren en leren het strategisch fundament vormt van duurzame organisatie ontwikkeling.

Mijn persoonlijk missie is mensen te helpen hun plek te nemen in de groep. Het is mijn visie dat groep en individu bij elkaar moeten komen en daar beiden iets in hebben te doen… De groep heeft te leren waarderen dat anders zijn en anders doen iets toevoegt dat de groep kan helpen succesvoller te zijn. Het individu heeft te leren dat het zich moet inpassen in plaats van zich aan te passen.

Het is mijn uitnodiging aan u om hierover in gesprek te gaan, en te onderzoeken hoe ik u en uw organisatie van dienst kan zijn…

 

PS: meer weten over mijn ervaring en vorming? Bezoek de LinkedIn  pagina

Facebooktwitterlinkedinmail

Coaching in zakelijk omgeving over samenwerken en leiding geven