Coaching

In de individuele coaching en begeleiding werk ik samen met cliënten aan diverse vraagstukken. Het kan gaan over samenwerking met anderen, over omgaan met emoties, gedachten en gevoelens die niet helpen om tot succes te komen.

Ik werk via een pad van het opdoen en delen van ervaring, van daaruit ontstaat inzicht en vervolgens is er een taak.

Je kunt zeggen : “Al pratend over ervaringen en er soms in stappend krijgen we zicht op wat maakt dat we doen wat we doen, ontdekken we de onderliggende patronen en achterliggende drijfveren. De zo ontstane inzichten maken het mogelijk idee te krijgen van de mogelijke veranderingen, alternatieven die beter werken. Ervaring op doen met deze alternatieven is een keuze. En er in vrijheid, vanuit motivatie, voor kiezen om de nieuwe ziens- en werkwijzen of strategieën te toetsen op hun bruikbaarheid, dat is de taak van de cliënt die verandering brengt.”

In de individuele coaching werken we – de cliënt en ik – op de niveaus van gedrag, vaardigheden, waarden, overtuigingen, attitude en op het niveau van onze identiteit. We werken daar waar logica, gevoel en ziel elkaar raken, waardoor ze een stuk van hun geheimen en verlangens prijsgeven.

In de teambegeleiding werken we – het team en ik – vanuit de overtuiging dat onderling vertrouwen en gezamenlijk resultaat een directe relatie hebben, en dat gezamenlijk experimenteren en leren het strategisch fundament vormt van duurzame organisatie ontwikkeling.